Skip to main content Skip to search

גישור

גישור – הינו הליך בלתי מחייב, שנועד להוביל את הצדדים למפגש רצונות, הליך אשר הפך בשנים האחרונות לפתרון המועדף על פני רבים לסיום סכסוכים אזרחיים, במהירות! ביעילות! ובמקצועיות!

קצת על גישור:
לא פעם אנו נתקלים בצדדים אשר נקלעו לסכסוך, אשר בסופו של יום, הגיע לפתחו של בית המשפט.
גישור היא אחת הדרכים לסיום סכסוכים באמצעות צד שלישי מקצועי, נטול פניות במטרה להביא ליישובו של הסכסוך, וזאת מבלי שיש למגשר כל סמכות להכריע בו.
הליך הגישור הוסדר החל משנת 1992 במסגרת סעיף 79 ג' לחוק בתי המשפט ובתקנות בתי המשפט.

לגישור יתרונות רבים: שליטה בתוצאה של הסופית של ההליך, קניית סיכונים, סיום מהיר של הסכסוך, וודאות בסיומו של ההליך. קיום פגישות עם כל צד בנפרד.

שליטה בתוצאה הסופית של ההליך- כידוע כל צד בדרך כלל מאמין בצדק דרכו ובטוח כי בסופו של יום ינצח במשפט, זאת בעוד לעיתים רבות, התוצאה בבית משפט יכולה להיות אפס או אחד (זוכה או מפסיד),ואין לשופט אפשרות מבחינת החוק לאפשר מצב ביניים, זאת בעוד שבהליך הגישור קיימת אפשרות למגשר להוביל את הצדדים להסכמות לתוצאה אשר הינה שונה.

קניית סיכונים- לצדדים יש את האפשרות לבחון את הסיכונים להם הם חשופים ולקנות את הסיכון אל מול הסיכוי בניהול ההליך עד תומו.
וודאות בסיומו של ההליך- בניגוד לכל הליך משפטי, בו על פי דין יש לכל צד את הזכות, בסופו של יום, לאחר קבלת פסק הדין, לערער על פסק הדין לערכאה גבוהה יותר, ולמעשה "לפתוח" את ניהול התיק מחדש, דבר אשר גורם להוצאות כספיות נוספות ומעל הכל לאפשרות כי פסק הדין בסופו של יום יתהפך. בניגוד לכך, בגישור הליך הגישור הינו סופי ולא ניתן לערער עליו !

סיום מהיר של הסכסוך- במסגרת הליך הגישור נפגשים הצדדים למפגש אחד וככל ויש צורך למפגש נוסף ואחרון ובכך מסתיים הגישור.

קיום פגישות עם כל צד בנפרד – בניגוד להליך משפטי, לשופט אסור לפגוש או לדבר על התיק עם צד אחד בלבד, זאת בעוד בהליך גישור, המגשר משתמש בכלי זה של מפגש עם כל צד בנפרד, כדי לחדד שאלות שצריכות בירור, להסב את תשומת ליבו של כל צד לקשיים שקיימים אצלו בתיק, ניתן להציג למגשר בפגישה זו מידע חסוי ו/או לבקש מהמגשר שלא להעביר את המידע לצד השני. דבר אשר מייעל ועוזר מאוד להליך.
הצלחת הגישור מחייבת ניהול הליך גישור מקצועי, בשליטה בסכסוך, בעובדות ובזיהוי מפגש הרצונות בין הצדדים.
עורך דין דורון קמיר הינו מגשר בעל וותק אשר מנהל גישורים, וממונה מטעם בתי משפט השלום והמחוזי במחוזות השונים, ומוביל את הצדדים לסיום מוצלח של תיקים בהסכמה.

לקביעת פגישת ייעוץ הנך מוזמן לפנות אלינו ואנו נשמח לעמוד לרשותך.
חייגו עכשיו לייעוץ מקצועי ואישי