Skip to main content Skip to search

תאונות עבודה

לאחר תאונה נוצרות זכויות רפואיות וכספיות רבות שנועדו לפצות ולהקל את הנפגעים על נזקים, יחד עם זאת קיימת חשיבות מכרעת להתייעץ בזמן אמת ולקבל ליווי מקצועי, אשר הינם בעלי משמעות מכריעה – האם בסופו של דבר התביעה תוכר ותתקבל.

עורך דין דורון קמיר בעל ניסיון רב של מעל 15 שנים בייצוג, הדרכה, ליווי של נפגעים בתאונות עבודה שונות.
אנו ממליצים בחום לפנות לפנות בזמן אמת לפגישת ייעוץ, כדי שנוכל לדאוג כי תקבלו את מלוא הזכויות המגיעות לכם.

תאונת עבדה בביטוח הלאומי – מי זכאי לתבוע?
לנפגעי תאונות עבודה חשוב מאוד לבדוק האם קיימת האפשרות להגיש תביעה כנגד ביטוח הלאומי מחלקת תאונות עבודה וכן כנגד המעסיק ככל וקיימת רשלנות.
תאונת עבודה יכול ותגרם בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה,.
תוך כדי ועקב העבודה.
פגיעה עקב חומרים מזיקים במקום העבודה אשר גרמו לנזקים לבריאותו של העובד, לדוג' פגיעה מרעש והפגיעה אירעה במהלך השנים בהם העובד עסק באותו העיסוק.
תאונת דרכים בדרך לעבודה או בחזרה, במהלך ותוך כדי העבודה במסגרת עיסוקו של העובד.
מחלקת מקצוע- הביטוח הלאומי ערך רשימה סגורה של מחלות מקצוע אשר נגרמו כתוצאה מחשיפה לחומרים רעילים, עבדוה במקצועות מסוימים, כאשר המכנה המשותף לכל המחלות, הוא שנגרמו כתוצאה מעבודה ממושכת בתנאים אשר גרמו למחלה ולא מאירוע חד פעמי כמו במקרה של תאונה עבודה.

לתאונת עבודה בביטוח הלאומי שני שלבים:
הכרה בתאונת העבודה ותשלום דמי פגיעה –מי שנפגע בתאונת עבודה זכאי לדמי פגיעה בגין 90 ימים מיום הפגיעה. דמי הפגיעה מחושבים בהתאם לממוצע שכרו של הנפגע בשלושת החודשים אשר קדמו לפגיעה ולסכום זה יש תקרה של 75% משכרו של הנפגע.
ככל והנפגע עובר תקופה זו ועדיין מצוי באי כושר עבודה, בהתאם לאישורי רפואי כנדרש, על הנפגע להגיש בקשה לוועדה רפואית, אשר תדון בזכאותו של הנפגע לקביעת אחוזי נכות זמניים.
אחוזי נכות לצמיתות-
ככל ויקבעו לנפגע אחוזי נכות מתחת ל 9% הרי שלא יקבל גמלה כספית, יחד עם זאת האחוז ישמר וככל ותגרם תאונת עבודה נוספת ניתן יהיה להגיש בקשה לצירוף האחוזים.
ככל ויקבעו אחוזי נכות מתחת ל- 20% נכות צמיתה יתקבל גמלה חד פעמית.
ככל ויקבעו אחוזי נכות מעל 20% נכות צמיתה, יקבל קצבה חודשית בהתאם לשכרו עד לגיל הפרישה.

למשרדנו נסיון רב של תביעות רבות וייצוג בביטוח לאומי, תוך הכנת המסמכים בליווי מומחים רפואים, ייצוג בוועדות השונות בביטוח הלאומי, והגשת תביעות בבית הדין לעבודה.

תאונות עבודה תביעה נגד המעסיק
חשוב מאוד לבדוק האם הסיבה לקרות התאונה היתה בגין רשלנות של המעסיק, ככל ואכן קיימת עילת רשלנות ניתן להגיש תביעה נוספת מעבר לתביעה לביטוח לאומי בגין הנזקים אשר נגרמו לעובד. לצורך כך חשוב מאוד לבסס את עילת הרשלנות וכן את הנזקים הנטענים באמצעות חוות דעתו מתאימות.

לקביעת פגישת ייעוץ ללא תשלום הנך מוזמן לפנות אלינו ואנו נשמח לעמוד לרשותך.
חייגו עכשיו לייעוץ מקצועי ואישי