Skip to main content Skip to search

אזרחי מסחרי

המשפט האזרחי מסחרי עוסק בתחומים רבים ומגוונים: דיני מסחר, דיני חוזים, הסכמי סחר, הסכמי שותפים, הסכמי מכר, סוגיות משפטיות רבות, הקמת חברות, לווי וייעוץ לחברות, ייצוג והופעה בבתי משפט.
במצב הקיים היום, ברור כי כל אדם חייב לשכור את שרותיו של עורך דין בתחום זה, גם אם אינו מנהל חברה, אלא רק רוצה לרכוש בית ו/או לשפץ את ביתו זקוק לצורך כך להסכם מתאים. קל וחומר לחברות אשר מנהלות מדי יום מו"מ עם ספקים, שותפים ונותני שירותים אחרים, תוך חתימה על הסכמים שונים.
משרדנו עוסק בלווי ועריכת חוזרים מסחריים והסכמים כל זאת תוך התאמתם לפי מידות הלקוח, תוך השגת הגשמת השאיפות והמטרות אשר הציב.
חוזה / הסכם טוב, הינו כלי בסיסי של לקוחות המשרד ומאפשר מידת וודאות והבהירות והקטנת סימני השאלה עד כמה שניתן. לצורך כך נדרשות תכונות רבות, לרבות ניהול משא ומתן לקראת חתימה על ההסכם / החוזה, תוך זיהוי ושמירת האינטרסים של לקוחותינו.
חוכמת הניסוח בחוזה אינה בהכבדה של מאות סעיפים קטנים ותתי סעיפים, אלא בהירות ופשטות לעיתים הינם תחליף יעיל לקיומו של הסכם ארוך טווח וברור.
משרד עורך דין דורון קמיר אחראי על ניסוח, עריכה, ולווי חוזים, מסחריים והסכמים מגוונים לרבות, שכירות, הסכמי עבודה, חוזי מכר, הסכמי שיתופי פעולה, הסכמי שותפות, יבוא, ועוד, כל זאת תוך הקפדה על תיאום הדוק עם לקוחות המשרד ומיצוי האינטרסים העומדים בפניהם.

לקביעת פגישת ייעוץ הנך מוזמן לפנות אלינו ואנו נשמח לעמוד לרשותך.
חייגו עכשיו לייעוץ מקצועי ואישי